Våren försöker

Första inspektion efter vintern blev 24-25 mars 2012. Tomtens skuggpartier höll effektivt kvar kraftiga lager av is. Spettet fick hjälpa våren att få framkomlig gångväg.

Men på tomtens soliga delar, d v s merparten av ytorna, var all snö bortsmält. Fortfarande tjäle i marken, förstås.

På sjön låg isen kvar.