Plats för arbete

SnickarbodenEn vältempererad och med el-kontakter välutrustad snickarbod längst in i det timrade garaget. Smalt, men ändamålsenligt. Kanske inte plats för bandsåg, plan- och rikthyvel och den sortens snickeriutrustning; men väl för en hel del andra pysseluppgifter. Utsikten mot öster genom de spröjsade fönstren över äng och liten åker är – pastoral.