Mera Björsjön än någonsin

Sommaren 2012 (i varje fall juni och juli) blev våta i stora delar av Sverige. Mycket regn även över Björsjön, som ingen kan minnas ha haft så här högt vattenstånd; 40-50 cm högre vattenstånd än normalt, enligt vissa bedömare. Efter snösmältningen på vårarna kan detta hända, men aldrig en sommar.

Så bryggan ligger plötsligt tiotalet meter ut från strandkanten och det lilla pumphuset står i vatten. Fisken slår i det grunda vattnet över gångstigen.