Fritidsstället

Lilla Sollbo i Folkärna socken. Ett torpställe från 1800-talets mitt vid Björsjön i södra Dalarna. Fritidsställe sedan 1939. Utbyggt och utvecklat sedan 1958. Numer med två bostadshus, ett dubbelgarage, ett enkelgarage, gäststuga, vedbod etc.

I slutet av 1950-talet tog sig Bertil Janehult an Lilla Sollbo med stor kärlek, energi och oräkneliga arbetstimmar. Bit för bit blev det som en liten by där vid vägs ände.

Fyra av husen är timrade – originaltorpet och den ombyggda lilla ladan och det i mitten av 1980-talet uppförda dubbelgaraget samt gäststugan.