Från al till äpple – vad är brännvärdet?

ved_eldning

Här är ett försök till sammanställning av olika trädslags brännvärden vid eldning i spis och kamin. Det finns ingen komplett förteckning, så denna är en sammanvägning av olika rapporters och undersökningars värden.

Det behöver inte stämma exakt med den ved du eldar med, men kan ge en hint om vad du kan få ut ur din eldstad. Mängder av parametrar påverkar det slutliga värdet, t ex dimension på den stock som kluvits, fukthetskvot, grad av röta, eldstadens effektivitet.

Värmevärdet kan skilja en hel del mellan olika delar av trädet och eldningsresultatet blir olika beroende på fukthalten.
Värmevärdet i tall, gran och björk är i stort sett detsamma vad beträffar veden. Däremot är värmevärdet i björknäver betydligt högre. Björk har dessutom betydligt högre densitet (500 kg/m³f)  än tall och gran (ca 400 kg/ m³f).

En enkel tumregel är, att ett tungt vedträ innehåller mer energi än ett lätt, förutsatt att tyngden inte beror på vatten (fukthetskvoten).

 

Siffrorna nedan är hämtat från Brännved – energiinnehåll i några olika trädslag/Jan-Erik Liss/Institutionen för Matematik, naturvetenskap och teknik, Högskolan i Dalarna (2005), Ädellöv: virke och förädling/Mats Nylinder, Lotta Woxblom, Hans Fryk /Sveriges Lantbruksuniversitet (2006), Trevirkets brennverdi/Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO (2011).

 

Siffrorna för värmevärden
är uttryckta i kWh/m³, fast volym. Kluven ved av gallringsdimension med en fukthalt på 20 %.

Al – äpple (eller omvänt)
Max – min kWh/m³ (eller omvänt)

TrädslagkWh/m3f
Syrén 4540
Järnek3860
Avenbok3700
Ek (frisk)3650
Äpple 3300
Ek (ngt rötskadad) 3220
Idegran 3050
Alm (frisk) 2940
Ask 2880
Björk 2820
Bok 2800
Lönn 2820
Rönn 2800
Hassel 2800
Tall (kådrik) 2540
Hägg 2495
Sälg 2480
Lind 2480
Ek (rötskadad) 2435
Tall (högre densitet) 2360
Klibbal 2340
Gran (högre densitet) 2320
Tall (hustimmer) 2300
Gran (fast brunröta) 2270
Torrgran 2230
Asp 2190
Al 2060
Alm (rötskadad) 1890
Gråal 1820
Gran (lösröta) 1600
Jättetuja 1520
Oxel3190

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.