Fastigheten

 

Fastighetsbeteckning: Avesta Wästanberg 4:2

Socken: Folkärna

Kommun: Avesta

Län: Dalarna (tid. Kopparberg)

Tidigare namn: Näsängs skogslott. Avsöndrad från Westanberg 4:1

Areal: 1 tunnland 30,6 kappland (9,657 m²), d v s knappt 2 tunnland

Fastigheten är lagfaren första gången den 21 maj 1898, nr 108.