Hur bäversjön blev Björsjön

    Namnhärledning kan vara ett klurigt kapitel. Att Björsjö skulle kunna komma från ‘Björnsjö’ är inte troligt, enligt fil dr Petrus Envall, 1889–1974 (som bl a var rektor vid Fornby folkhögskola) och som forskade i äldre namnformer. I boken Grytnäs socken av Anton Ericstam (1960) skriver Envall om ”Ortsnamnens vittnesbörd om socknens bebyggelsehistoria”:   På…

Fortsätt läsa

Lilla Sollbo förr

Den ursprungliga ladan, fotograferad 1958. Ladan hade redan då inretts som extrabostad av den första ägaren som utnyttjade Lilla Sollbo som fritidsställe redan från 1939 (Birger Sundvall). Äldsta fotografiet på torpet, från omkring 1895. På trappan: Johanna Karolina Lindkvist. Timmerstommen flyttades från Kårbo någon gång på 1860-talet och uppfördes på denna plats efter att det…

Fortsätt läsa